Efficiency measurement

För att få så små energiförluster som möjligt vid energiöverföringen så eftersträvas en hög verkningsgrad. I WiCh har Test Site Sweden på Lindholmen Science Park mätt verkningsgrad på de induktiva systemen som användes i WiCh. Syftet med mätningarna var att undersöka hur bra den trådlösa laddningen överför energi till bilen och hur detta varierar med avståndet mellan bil och laddplatta.

Resultaten pekar på att laddningen sker inom ett område om cirka 20 gånger 25 centimeter. Verkningsgraden ökar med en ökande lateral avvikelse från centrum upp till en gräns, varefter den drastiskt minskar tills laddutrustningen inte längre klarar av att överföra energi. Detta tyder på att positioneringen vid parkering är viktig för att få en hög verkningsgrad. Avståndet i höjdled mellan laddplatta och bil påverkar också verkningsgraden, ett kortare avstånd ger högre verkningsgrad.

Det är viktigt att poängtera att mätresultaten endast gäller denna specifika version av laddsystem i kombinationen med fordonet det testades i.

Läs mer i TSS mätrapport TSS Charging efficiency.