Nyhetsbrev januari 2013 – Samarbeten kring induktiv laddning av elbilar

Utvecklingen av induktiv laddning för elbilar har på allvar tagit fart under 2012. Ett stort antal samarbeten har annonserats och standardiseringsarbetet har påbörjats. De tre mest aktiva nationerna är USA, Tyskland och Japan som alla har en stor bilindustri och flera stora underleverantörer.

Företagen i USA syns och hörs mest. Qualcomm är det intressantaste, med dess erfarenheter och bakgrund inom trådlös kommunikation, och de är mycket aktiva i Europa. De övriga är WiTricity och Plugless power. Dessa tre är olika typer av företag med olika affärsmodeller, gemensamt är att de inte har sitt ursprung i fordonsindustrin. WiTricity har en bakgrund från MIT.

Nissan och framför allt Toyota är aktiva i standardiseringsarbetet och de satsar på en standardmonterad lösning troligen utvecklad av en ”in-house” leverantör med input från till exempel WiTricity. I övrigt är det svårt att finna ut vilka japanska leverantörer som håller på och utvecklar tekniken genom att söka på internet.

I Tyskland besöker biltillverkarna alla tänkbara leverantörer för att sondera var de står och vad de kan. De tyska leverantörerna är mer synliga jämfört med leverantörerna i Japan. Wampfler Conductix och SEW-EURODRIVE har erfarenheter från dagens industrilösningar baserade på en enklare typ av induktiv överföring. Framför allt SEW är aktiva och ligger långt framme när det gäller utvecklingen av den nya tekniken för andra applikationer. Företaget som annars syns mest är Bombardier som har detta som ett nytt affärsområde. Deras utveckling startade med spårvagnsapplikationen som ligger dem nära. Kostal och Vahle är ytterligare företag värda att nämna i sammanhanget. De är båda aktiva på området men har inte officiellt publicerat någon information på sina egna hemsidor.

Korea i form av OLEV Technology koncentrerar sig på busstillämpningar i dagsläget och verka satsa primärt på USA.

Vilka företag som kommer att bli serieleverantörer och vilka som kommer att sälja sin tekniklösning/kunskap till en biltillverkare återstår att se. Just nu handlar det mycket om positionering inför en marknadsintroduktion.

Nu i inledningsskedet är leverantörernas beroende av biltillverkarna större än vad det kommer att vara senare när en standard har satt sig. Då kan företag nöja sig med att enbart sälja system för sändarsidan som kommer att kunna bli en jättestor marknad.

En introduktion av induktiv laddning av elbilar kommer även leda till att det kommer att uppstå nya möjligheter, som vi ännu inte har sett, för andra typer av företag med rötter i andra branscher.

Nedan listas aktuella aktörer och samarbeten inom området. Mer information om respektive samarbete/företag finns att läsa via de hänvisade länkarna.

• Bombardier/PRIMOVE – VCC
http://primove.bombardier.com/references/lommel/

• WiTricity, Delphi – Toyota, Mitsubishi, Audi, BMW
http://www.witricity.com/pages/news.html
http://wheels.blogs.nytimes.com/2012/07/25/witricity-takes-its-car-charging-technology-out-for-a-road-test/
http://www2.toyota.co.jp/en/news/11/04/0427_2.html

• Evatran/Plugless Power – Yazaki
Eftermonteringskit till Nissan Leaf och Chevy Volt.
http://www.pluglesspower.com/partners/

• Wampfler Conductix – Daimler
http://www.conductix.us/news/wireless-charging-for-electric-vehicles/

• Qualcomm/HaloITP – Renault
http://www.qualcommhalo.com/
http://www.qualcommhalo.com/index.php/news.html

• Siemens – BMW
http://www.siemens.com/electromobility/electromobility.html#ChargingInfrastructure

• Volkswagen – Kostal
Sökning på internet ger ingen direktträff på Volkswagen eller Kostal.

• Momentum Dynamics – GM
http://momentumdynamics.com/wired-vs-wireless
http://momentumdynamics.com/lead-items/representative-jim-gerlach-visits-momentum-dynamics.htm

• OLEV Tech
http://olevtech.com/
http://olevtech.com/target-markets/

• Brose , SEW-EURODRIVE
http://www.brose.com/ww/en/pub/content12495.htm

• Showa Aircraft – SIPS
http://www.showa-aircraft.co.jp/en/products/IPS.html

• Nagona – Japan Radio Co
http://mobilesgadgets.tk/new-technologies/nagano-japan-unveiled-a-new-prototype-of-a.html

• Nissan
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/wcs.html

Skrivet av Conny Börjesson, Viktoria Swedish ICT

Download as pdf: Nyhetsbrev januari 2013