Magnetic fields

Många oroar sig för magnetiska fält. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mätt de magnetiska fälten i och runt de trådlöst laddade bilarna i WiCh-projektet.

Även om magnetfälten vid laddning kan vara relativt höga intill bilens bakände och ännu högre under bilen vid själva laddenheten, så är fälten låga inne i bilen. Så förutom precis intill laddutrustningen så är magnetfälten lägre än vad som tillåts enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer, vilket innebär att utrustningen kunde användas i projektet.

Mätresultaten gäller endast denna specifika kombination av bil och laddsystem och är inte generellt giltiga för andra induktionsladdningssystem.

Det finns andra projekt som tittar på lösningar för att minska strålningen från trådlös laddning, till exempel SAWE (Safe Wireless Energy) som drivs av Viktoria Swedish ICT i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola, QRTECH, Vattenfall och Bienzero.

Läs mer i SSMs rapport här. Sammanfattning:

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mätt magnetfält i och runt elbil och hybridbil som laddas induktivt. Laddningssystemet alstrar magnetfält med frekvensen 19,5 kHz. Mätningarna visar att magnetfälten under laddning kan uppgå till 44 μT alldeles intill bilens bakre del. Under bilen är magnetfältet högre. Inne i bilen har magnetfält upp till 0,3 μT mätts upp under laddning.

Med hänsyn till att magnetfälten kraftigt överstiger SSM:s referensvärde (6,25 μT vid frekvensen 19,5 kHz enligt SSMFS 2008:18) på platser runt och under bilen vid laddning finns anledning att inte använda systemet på platser som allmänheten eller privatpersoner har tillträde till innan dess att tillverkaren kan visa att laddningssystemet inte innebär några strålskyddsrelaterade risker. I Sverige används systemet hittills endast i forsknings- och utvärderingssyfte och då på platser som är begränsade till arbetstagare. Där gäller Arbetsmiljöverkets insatsnivå (100 μT vid frekvensen 19,5 kHz enligt AFS 2016:3).