State of the Art

Länderna som är tongivande i utveckling av teknologin och i standardiserings-arbetet är USA, Tyskland och Japan. Några namnkunniga biltillverkare har som mål att 2018 kunna erbjuda induktiv laddutrustning för hemmaladdning med låg effekt och hög verkningsgrad som uppfyller en standard som skall vara färdig till dess. I dagsläget finns endast Evatrans Plugless-utrustning för eftermontering. Fortsatt arbete inriktas på att senare kunna erbjuda högre effekter och en lägre kostnad.

Läs mer i rapporten State of the Art.